Testování výrobků

Zkoušení výrobků

Elektrotechnické výrobky jsou výrobkově zkoušeny podle ČSN EN ve státní zkušebně EZÚ Praha (AO 201).


V případech, kdy jsou evropské normy harmonizované s IEC, jsou na základě zkoušek na tyto výrobky vystavovány mezinárodně platné CB certifikáty. Na základě udělené licence jsou tyto výrobky označovány značkou ESČ. Na výrobky, je ve smyslu zákona č.22/97Sb. a nařízení vlády č.17/2003 Sb. vydáno prohlášení o shodě. Výrobky jsou označeny symbolem CE. Řadové svorky RSA vyhovují seizmické odolnosti dle ČSN IEC 980:1993 a norem souvisejících. Vybrané výrobky jsou dále certifikovány i v zahraničních zkušebnách (KEMA-KEUR - Nizozemsko).

Kontakty
Chcete se stát naším obchodním partnerem a prodávat naše produkty? Ozvěte se nám.