Podmínky ochrany osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v nezbytném rozsahu pouze za účelem plnění předmětu smlouvy, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) 2016/679/EU). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas se způsobem a účelem jejich zpracovávání.

Prodávající prohlašuje, že zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování v rámci smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, plně odpovídá požadavkům a podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) 2016/679/EU. V případě, že by došlo k jakémukoliv možnému ohrožení osobních údajů, Prodávající nahlásí tuto skutečnost neprodleně všem dotčeným osobám a příslušným úřadům.

Informační doložka smluv o zpracování osobních údajů Kupujících podle zásad GDPR je uveřejněna na stránkách Prodávajícího www.elektrobecov.cz.

Kupující je oprávněn požadovat, aby Prodávající ukončil zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Soubory ke stažení

Zaregistrujte seRegistrací získáte lepší ceny v našem eshopu a řadu dalších výhod pro věrné zákazníky

© 2015 ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečove nad Teplou, všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování obsahu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Realizace projektu KETNET s.r.o.