close

Jedno pólové řadové svorky RSA

Řadové svorky RSA jsou určeny pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými tuhými i ohebnými, eventuálně hliníkovými vodiči. Rozsah možných připojitelných vodičů je od 0,2 mm² do 70 mm². Ohebné vodiče není nutné zakončovat dutinkou. Svorky je možné aplikovat dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 v prostředí s vnějšími vlivy AB 7, AF 2 a vybrané svorky i v prostředí s vnějšími vlivy dle AG 2 a AH 2. Řadové svorky RSA 2,5 A až RSA 35 A jsou ověřeny klimatickou zkouškou do teploty prostředí -40 °C. Pro splnění a dodržení legislativních a bezpečnostních požadavků je nutné při instalaci propojek RSA 6 A a RSA 10 A vždy použít boční přepážky (jak mezi sebou, tak i v případě použití pouze jedné propojky, kdy nevložením přepážky dojde ke zkrácení vzdušné vzdálenosti mezi propojkou a můstkem následné svorky asi na polovinu – cca 5 mm).

Chcete lepší ceny? Vytvořte si účet.